Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017

DON ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN - SUY NIỆM CN III MÙA VỌNG B 17/12/2017Tin Mng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1: 6-8.19-28)

Có mt người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chng, và làm chng v ánh sáng,để mi người nh ông mà tin. Ông không phi là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chng v ánh sáng. Và đây là li chng ca ông Gioan, khi người Do Thái t Giêrusalem c mt s tư tế và my thy Lêvi đến hi ông: "Ông là ai?" Ông tuyên b thng thn, ông tuyên b rng: "Tôi không phi là Đấng Kitô". H li hi ông: "Vy thì thế nào? Ông có phi là ông Êlia không?" Ông nói: "Không phi." - "Ông có phi là v ngôn s chăng?" Ông đáp: "Không". H lin nói vi ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn tr li cho nhng người đã c chúng tôi đến? Ông nói gì v chính ông?" Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sa đường cho thng để Đức Chúa đi, như ngôn s Isaia đã nói. Trong nhóm được c đi, có my người thuc phái Pharisêu. H hi ông: "Vy ti sao ông làm phép ra, nếu ông không phi là Đấng Kitô, cũng không phi là ông Êlia hay v ngôn s?" Ông Gioan tr li: "Tôi đây làm phép ra trong nước. Nhưng có mt v đang gia các ông mà các ông không biết. Người s đến sau tôi và tôi không đáng ci quai dép cho Người". Các vic đó đã xy ra ti Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi ông Gioan làm phép ra.Suy nim

Thiên Chúa đã chn  Gioan làm s gi để dn đường cho Con Chúa đến, và Gioan đã thi hành s v cách tuyt ho. Ngài ý thc mình ch là người được sai đi dn đường, nên ngài không li dng s quí mến ca dân chúng đểđim vinh quang cho mình. Ngài không chiếm đot điu không thuc v ngài. Là tôi t trung tín ngài khiêm cung xác tín: Tôi không phi là Đấng Kitô, không có vinh d đứng vào hàng ngũ ngôn s, ch là mt tiếng hô trong sa mc. Ngài minh định tiếng hô trong sa mc, cũng có nghĩa là li mi gi hoán ci trong mt xã hi đang cn khô tình yêu, mt xã hi đầy bt công và áp bc, mt xã hi hoang lnh thiếu vng s khoan dung.

Gioan đã không dành v thế ca Đức Kitô, bi ngài ý thc ngài không th nào biến sa mc thành mnh đất phì nhiêu, không th nào hoán ci nhng trái tim chai cng khô lì tr thành nhng con người đầy p tình yêu, bi chính ngài, ngài cũng đang khao khát tình yêu. Nhưng tình yêu ch có th đến t mt Đấng là tình yêu, và chĐấng đó mi có th hoán ci thế gii này. Ý thc như thế Gioan đã không ngn ngi tuyên b: tôi không xng đáng ci quai dép cho Người, bi tình yêu ca con người có là chi so vi tình yêu ca Thiên Chúa.Chúng ta, nhng Kitô hu, qua bí tích Ra Ti, cũng được mi gi tr thành s gi dn đường cho Chúa đến. Xét cho cùng chúng ta có được điu may mn hơn Gioan, bi chúng ta không là tiếng hô trong sa mc, nhưng là người môn đệ ca Chúa,  nhng con người được biến đổi để nên đồng hình đồng dng vi Chúa Kitô, nhng con người được thông hip vào s sng ca Chúa Kitô qua tic Thánh Th, và như thế chúng ta mang trong mình chính s sng ca Chúa Kitô. Do đó, chúng ta không là tiếng hô mà là chng tá sng động cho tình yêu ca Chúa bng chính cuc sng, để ai gp chúng ta là gp được chính Chúa.

Bi đó, trong khi dn đường cho Chúa đến, chúng ta hãy làm cho nhân loi này, thế gii này tr thành mt vùng tri đầy p yêu thương bng chính n lc thc thi yêu thương ca chúng ta, nhng người môn đệ ca Chúa.

Ly Chúa, Chúa đã thánh hóa chúng con tr thành nhng người môn đệ, xin cho chúng con dn thân vào công cuc loan báo Tin Mng yêu thương qua đời sng chng tá ca chúng con, để khi Chúa đến, Chúa tìm gp được mt môi trường thích hp cho vương quc tình yêu ca Chúa được hin tr. Amen.

GKGĐ Giáo Phn Phú Cường
Sưu Tầm: P. Mai Tự Cường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét