Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Thuốc bị thu hồi – Drug Recall – Very SeriousFrom: Tommy Vo <tommyvo50@yahoo.com>
Date: February 27, 2013, 8:25:16 AM PST
To: TRONG VO <drvo14@sbcglobal.net>
Subject: Fw: Thuốc bị thu hồi – Drug Recall – Very Serious
Reply-To: Tommy Vo <tommyvo50@yahoo.com>

Tất cả những loại thuốc có chứa chất PHENYLPROPANOLAMINE đều bị thu hồi
 vì nó  làm cho chảy máu ở trong óc. 
 Dưới ðây là danh sách những loại thuốc có  chứa chất này
 và trong số ðó có  cả thuốc cho trẻ em ..
PLEASE READ, THIS COULD SAVE LIVES

MAKE SURE YOU PASS THIS ON TO EVERYONE IN YOUR EMAIL LIST EVEN IF THEY DON’T HAVE KIDS. THEY MIGHT HAVE FAMILY MEMBERS THAT HAVE KIDS. Drug Recall – Very Serious *** Send to friends & family
CONFIRMED BY: 
SNOPES.COM& FDA
All drugs containing PHENYLPROPANOLAMINE are being recalled.
STOP TAKING anything containing this ingredient. It has been linked to increased hemorrhagic stroke (bleeding in brain)
among women ages 18-49 in the three days after starting use of medication The FDA recommended that everyone (even children) seek alternative medicine.
The following medications contain Phenylpropanolamine:
Acutrim Diet Gum Appetite Suppressant
Acutrim Plus Dietary Supplements
Acutrim Maximum Strength Appetite Control
Alka-Seltzer Plus Children’s Cold Medicine Effervescent
Alka-Seltzer Plus Cold medicine (cherry or orange)
Alka-Seltzer Plus Cold Medicine Original
Alka-Seltzer Plus Cold & Cough Medicine Effervescent
Alka-Seltzer Plus Cold & Flu Medicine
Alka-Seltzer Plus Cold & Sinus Effervescent
Alka-Seltzer Plus Night-Time Cold Medicine
BC Allergy Sinus Cold Powder
BC Sinus Cold Powder
Comtrex Flu Therapy & Fever Relief
Day & Night Contac 12-Hour Cold Capsules
Contac 12 Hour Caplets
Coricidin D Cold, Flu & Sinus
Dexatrim Caffeine Free
Dexatrim Extended Duration
Dexatrim Gelcaps
Dexatrim Vitamin C/Caffeine Free
Dimetapp Cold & Allergy Chewable Tablets
Dimetapp Cold & Cough Liqui-Gels
Dimetapp DM Cold & Cough Elixir
Dimetapp Elixir
Dimetapp 4 Hour Liquid Gels
Dimetapp 4 Hour Tablets
Dimetapp 12 Hour Extendtabs Tablets
Naldecon DX Pediatric Drops
Permathene Mega-16
Robitussin CF
Tavist-D 12 Hour Relief of Sinus & Nasal Congestion
Triaminic DM Cough Relief
Triaminic Expectorant Chest & Head
Triaminic Syrup Cold & Allergy
Triaminic Triaminicol Cold & Cough
I just found out and called the 800# on the container for Triaminic and they informed me that they are voluntarily recalling the following medicines because of a certain ingredient that is causing strokes and seizures in children
Orange3D Cold &Allergy Cherry (Pink)
3D Cold &Cough Berry
3D Cough Relief Yellow 3D Expectorant
They are asking you to call them at 800-548-3708 with the lot number on the box so they can send you postage for you to send it back to them, and they will also issue you a refund. If you know of anyone else with small children,
PLEASE PASS THIS ON.. THIS IS SERIOUS STUFF!
DO PASS ALONG TO ALL ON YOUR MAILING LIST so people are informed. They can then pass it along to their families.
To confirm these findings please take time to check the following:
http://www.fda.gov/cder/drug/infopage/ppa/
PLEASE PASS THIS ON TO YOUR CHILDREN IN CASE THEY GIVE IT TO THEIR CHILDREN OR TO FRIENDS WHO HAVE CHILDREN AND GRANDCHILDREN

 PHẦN VIỆT NGỮ:
Thuốc Recall – Rất nghiêm trọng *** Gửi cho bạn bè và gia ðình
Ðược xác nhận bởi: SNOPES.COM FDA
Tất cả các thuốc có chứa Phenylpropanolamin ðang bị thu hồi.
HÃY NGỪNG UỐNG THUỐC bất cứ ðiều gì có chứa thành phần này.
Nó có liên quan ðến ðột quỵ xuất huyết tãng (chảy máu trong não)
ở phụ nữ tuổi từ 18-49 trong ba ngày sau khi bắt ðầu sử dụng
thuốc FDA khuyến cáo rằng tất cả mọi ngýời
(ngay cả trẻ em) tìm thuốc thay thế.
Các loại thuốc sau ðây có chứa phenylpropanolamine:
Acutrim Diet Gum Appetite Suppressant
Acutrim Plus Dietary Supplements
Acutrim Maximum Strength Appetite Control
Alka-Seltzer Plus Children’s Cold Medicine Effervescent
Alka-Seltzer Plus Cold medicine (cherry or orange)
Alka-Seltzer Plus Cold Medicine Original
Alka-Seltzer Plus Cold & Cough Medicine Effervescent
Alka-Seltzer Plus Cold & Flu Medicine
Alka-Seltzer Plus Cold & Sinus Effervescent
Alka-Seltzer Plus Night-Time Cold Medicine
BC Allergy Sinus Cold Powder
BC Sinus Cold Powder
Comtrex Flu Therapy & Fever Relief
Day & Night Contac 12-Hour Cold Capsules
Contac 12 Hour Caplets
Coricidin D Cold, Flu & Sinus
Dexatrim Caffeine Free
Dexatrim Extended Duration
Dexatrim Gelcaps
Dexatrim Vitamin C/Caffeine Free
Dimetapp Cold & Allergy Chewable Tablets
Dimetapp Cold & Cough Liqui-Gels
Dimetapp DM Cold & Cough Elixir
Dimetapp Elixir
Dimetapp 4 Hour Liquid Gels
Dimetapp 4 Hour Tablets
Dimetapp 12 Hour Extendtabs Tablets
Naldecon DX Pediatric Drops
Permathene Mega-16
Robitussin CF
Tavist-D 12 Hour Relief of Sinus & Nasal Congestion
Triaminic DM Cough Relief
Triaminic Expectorant Chest & Head
Triaminic Syrup Cold & Allergy
Triaminic Triaminicol Cold & Cough
Tôi vừa phát hiện ra và gọi số 800 # trên chai thuốc cho Triaminic và họ thông báo với tôi rằng họ ðang tự nguyện thu hồi các loại thuốc sau ðây do một thành phần nhất ðịnh ðó gây ra ðột quỵ và ðộng kinh ở trẻ em
 Orange3D Cold &Allergy Cherry (Pink)
3D Cold &Cough Berry
3D Cough Relief Yellow 3D Expectorant


Tin chắc ðể xác tín. Hãy dành thời gian ðể kiểm tra ở Website như sau:
http://www.fda.gov/cder/drug/infopage/ppa/
Johnny H Truong, Pharm.D.
Director of Pharmacy
Norwalk Community Hospital
13222 Bloomfield Ave
Norwalk, CA 90650
562-863-4763 X 295
562-225-5541 – cell  (work)
714-902-7750 – cell

From: TRONG VO <drvo14@sbcglobal.net>


2 nhận xét:

  1. Đọc sợ thật, bỗng nhớ tới cái chết của mẹ tôi sau khi uống mấy ngày thuốc cảm từ Mỹ do cháu gửi về cho. Kết quả xét nghiệm là chảy máu dạ dày gây hoại tử.

    Trả lờiXóa
  2. Tại sao lại có trong loại "Dexatrim Vitamin C/Caffeine Free "???

    Trả lờiXóa