Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Dân Làm Báo Blog: Huyền Trang kể chuyện bị công an bắt cóc, ngày 30.10.2012 - Mỗi người chúng ta là một chiến sỹ thông tin * Citizen Journalism

Dân Làm Báo Blog: Huyền Trang kể chuyện bị công an bắt cóc, ngày 30.10.2012 - Mỗi người chúng ta là một chiến sỹ thông tin * Citizen Journalism

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét