Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Thật tuyệt vời, mời các bạn cùng lên sao Hỏa!


Subject: Fw: VERY COOL....WE GO TO MARS NOW....
Reply-To: Tony Pham <thpham75@yahoo.com>

From:


Subject: Fw: VERY COOL....WE GO TO MARS NOW....


Thật tuyệt vời, mời các bạn cùng lên sao hỏa  
Mai Tat Dac

Click Here for: "How to Get to Mars. Very Cool!  
 http://www.youtube.com/embed/XRCIzZHpFtY?rel=0
 http://petercuongkt.multiply.com/journal/item/1557/1557

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét